nasaacshumenounb

nao

 
   
УСЛОВИЯ ЕСЕТА

target1

target2

target3

 
   

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION
ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ, БАН
С НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ "РОЖЕН"
АСТРОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЩЕСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ НОВАТОРИ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРАТ ЗА БЪЛГАРИЯ

КОНКУРС ЗА ЕСЕ
"Учен от екипа на Касини за един ден"

Екипът на космическата мисия Касини организира международен конкурс за есе.
В конкурса могат да участват екипи от ученици на вързаст от 5 до 12 клас.

Участниците трябва да изберат един от трите обекта: спътника Пан, пръстена F и Сатурн и пръстените му, на който космическата сонда Касини да получи изображение. Напишете убедително, интересно есе, в което от научна гледна точка обосновете вашия избор. Опишете защо избраната от вас цел е най-добрият избор да се научи повече за Сатурн, неговите пръстени и луни.
http://saturn.jpl.nasa.gov/index.cfm

Крайният срок за изпращане на есетата за България е
24.10.2012 година.

Комисия от професионални астрономи ще разгледа есетата и ще избере най-добрите.
Те ще бъдат публикувани в уеб-страницата на конкурса на НАСА.

Всички участници ще получат сертификати за участие, а екипите на най-добрите есета ще имат възможността да участват в наблюдения с екипи от професионални астрономи с телескопите на Националната астрономическа обсерватория "Рожен".

 

Национален координатор на конкурса: 
Веселка Радева

към началната страница

 


 
 
 

t1

target2

t3

saturn1