nasaacshumenounb

nao

 
   
Условия Есета
  t1

target2

target3

 
 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
"Учен от екипа на Касини за един ден"

Конкурсът е за есе по една от темите :
Спътникът Пан, Пръстенът F на планетата Сатурн и Сатурн и неговите пръстени.
Запознайте се с Космическата мисия Касини, с наблюденията и изследванията на Сатурн, пръстените и луните му, разгледайте изображенията, получени с космическата сонда. Дискутирайте, обмислете и напишете есе, в което обосновавате вашия избор за цел за изследване от космическата мисия Касини.
http://saturn.jpl.nasa.gov/index.cfm

В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас.

Учениците могат да работят сами или в екип до 4 ученика.
Всички есета трябва да са написани от участниците. Есета съдържащи заимстван текст се дисквалифицират.
Всеки ученик може да участва само с едно есе.

Есетата не трябва да са по-дълги от 500 думи. В противен случай няма да се разглеждат.
Имената и информацията за контакт влизат в ограничението от 500 думи. Есето съдържа само текст, без изображения и атачвани файлове. Есето трябва да е написано на български и английски език. Есето ще се оценява за: научна достоверност, оригиналност и задълбоченост, добро владеене на български и английски език.

Есетата ще бъдат оценявани в три направления:
Спътникът Пан, Пръстенът F и Сатурн и пръстените му..

Есетата ще бъдат оценявани в следните възрастови групи:
5-6 клас
7-8 клас
9-12 клас

Есетата трябва да бъдат изпратени от учител-ръководител на екипа или родител на ученик, участващ самостоятелно в конкурса. Есето трябва да бъде изпратено като Doc-файл.
Допълнително в писмото, което придружава есето, учителят или родителят трябва да изпрати следната информация:
трите имена на участниците, клас, училище, пощенски адрес, е-mail,
както и за учителя/родител: трите имена, телефон за връзка, пощенски адрес и е-mail.

Есетата и допълнителната информация изпращайте на е-mail:
astro.edu@gmail.com

Есетата ще бъдат оценявани от комисия от млади астрономи от НАО-Рожен. Класирането на комисията е окончателно. Отличените есета ще бъдат публикувани в бълграската страница на конкурса и в страницата на НАСА за космическата мисия Касини. Екипите на най-добрите есета ще бъдат поканени да участват в наблюдения с телескопите на Националната астрономическа обсерватория-Рожен.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА Е 24.10.2012 год.
Отличените есета ще бъдат обявени до 10.11.2012 година.

За допълнителна информация:
Веселка Радева

Национален координатор на конкурса: 

към началната страница

 


 
 
 

saturn

rings

moons