Дейности

Настоящи:

1. Създаване на Електронна библиотека на Национална програма по астрономия в Интернет
http://innovativeteachersbg.org/ncastronomy/nka.html
Съвместно с МОН, Съюза на астрономите в България  и Майкрософт България.

2. Създаване на Електронна библиотека на Национална програма по физика в Интернет
http://innovativeteachersbg.org/ncphysics/NKF.html
Съвместно с МОН, Съюза на астрономите в България  и Майкрософт България.

4. Международен конкурс на JPL, NASA за ученици Scientist for a day

5. Подготовка на екипи от ученици от Варненски училища за участие в Международните конкурси "Млади таланти" и "Космически колонии"

7. Участие на учители от Сдружението в обучение по Проект COSMOS An Advanced Scientific Repository for Science Teaching and Learning. , 2012 година

8. Участие на учители от Сдружението в обучение по проекта Project – 510276-LLP-2010-1-GR-COMENIUS-CMP-LD-skills, “ LD-skills: Development of learning design skills for enhancing students’ key competencies”, (2011-2013) LD-skills website

9. Участие на учители от Сдружението в обучение по проекта   Project – PATHWAY - SIS-CT-2010-266624 (FP7, SP4 – Capacities programme) “PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, проект по 7 РП на ЕС програма SP4 – Capacities (2011-2014) , Ръководство за учители за работа с инструментите на проект PATHWAY