Партньори

Община Варна

Съюз на физиците в България

Съюз на астрономите в България

Европейска асоциация за астрономическо образование

Майкрософт България

Сдружение "Мога, знам, творя"