За нас

        Сдружението е доброволна, неправителствена и непартийна организация.

                  Основни цели на сдружението:

  1. Да подпомага и извършва дейности за повишаване ефективността на образованието във всички области и на всички нива - наука, изкуство и култура за всички възрасти: деца, младежи, възрастни;
  2. Да съдейства за развиване на образователните възможности, да стимулира и развива интерес и мотивация за образование, чрез нови методи, образователни и информационни технологии;
  3. Да работи за въвеждане на нови методи, образователни технологии и информационни технологии чрез изследователска дейност и обмяна на информация и опит.

                  ЗАДАЧИ НА СДРУЖЕНИЕТО:

  1. Да съдейства за развитието на ресурсите за обучение във всички области на образованието  чрез нови образователни методи и образователни и информационните технологии;
  2. Да участва активно в работата по регионалните, националните и международните образователни програми и проекти;
  3. Да организира и провежда инициативи за осмисляне на свободното време на младите хора с дейност, съобразно техните интереси и възможности, включително чрез Младежкия клуб към сдружението;
  4. Да организира образователни курсове, школи, лектории, семинари, конференции, фестивали и други прояви;
  5. Да установява и реализира контакти и сътрудничество с подобни организации, фондове и движения у нас и в чужбина.
        В Сдружението членуват 40 учители по физика, астрономия, математика, информатика, химия, биология, философия, български език и литература и 15 членове на Младежкия клуб към Сдружението(ученици, студенти, млади учители). Продължава набирането на нови членове. Сдружението е регистрирано на 26.01.2007. година. До регистрацията членовете на Сдружението са участвали в редица регионални, национални и европейски проекти.