Контакт

innovativeteachers.bg@gmail.com

Веселка Радева – председател на Сдружението
Ефтимия Ковачева – организационен секретар на Сдружението
Калина Нушева – председател на Младежкия клуб