Полезни връзки

Министерство на образованието и науката
http://www.minedu.government.bg/

Дирекция „Структурни фондове и международи образователни политики”
http://sf.mon.bg/

Център за развитие на човешки ресурси
http://www.hrdc.bg

Leading teachers
http://innovativeteachers.org/

Мрежа на учителите новатори в България
http://teacher.bg/

Община Варна
http://www.varna.bg/

Съюз на физиците в България
http://www.phys.uni-sofia.bg/~upb/

Съюз на астрономите в България
http://www.astro.bas.bg/sab/

Европейска асоциация за астрономическо образование
http://www.eaae-astro.org/