Иновации

Електронно обучение:
1. "Информатизация на образованието", автор Веселка Радева

2.Електронна библиотека с проекти по астрономия в Интернет, организация, координация, провеждане, поддържане - Веселка Радева

3. Електронна библиотека с проекти по физика в Интернет, организация, координация, провеждане, поддържане - Веселка Радева