12165  
   
  
 
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
 

АРХИВ

2011
2010
2009

2008
2007
2006
2005
2004
2003


 
 

За представяне и награждаване по време на заключителния етап на Националния конкурс, който ще се проведе на 1 април 2012 г. от 9 часа в Народната астрономическа обсерватория-Варна, се поканват екипите на проектите:

1. Светлината - поглед отвътре 
Вид на проекта:изследователски проект , с акцент върху лабораторна работа
Възрастова група: I гр.
Анета Иванова Лазарова, 7 кл. на СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец
Александра Йосифова Алексиева, 6 кл.,СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец
Симона Николаева Николова, 6 кл.,СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец
Ръководител: Радка Костадинова - учител по физика и астрономия, СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец
Венцислав Стаменов, технически ръководител, СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец

3.Ядрена енергия
Вид на проекта: Илюстративен проект за нови знания
Възрастова група: IIгр.
Георги Любомиров Леков, 12клас, МГ "Гео Милев",гр. Плевен
Жасмина Радкова Костадинова, 12клас, СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец
Ръководители: Ирена Борисова Петрова, МГ "Гео Милев", гр. Плевен и
Радка Ташева Костадинова, СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец

4.Магнитно поле
Вид на проекта: Изследователски
Възрастова група: IIгр.
Михаела Любомирова Манолова, 10клас, СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец
Жасмина Радкова Костадинова,12клас, СОУ "Иван Вазов", гр, Вършец
Ръководител: Радка Ташева Костадинова, СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец

5. Атомът
Вид на проекта: илюстративен
Възрастова група: I гр.
Адриана Павлова Петкова, 7Аклас, ОУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Габрово
Таня Стефанова Христова, 7Бклас, ОУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Габрово
Юлия Стефанова Христова, 7Бклас, ОУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Габрово
Ръководител: Пенка Йотева, ОУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Габрово
Консултант: Гинка Макавеева, ОУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Габрово

7.Стандартен модел
Вид на проекта : за нови знания
Възрастова група: II гр.
Андриан Бориславов Маринов клас 12, училище: Първа езикова гимназия
Ръководител: Милена Боева, Първа езикова гимназия, град: Варна

8. Ток в полупроводници
Вид на проекта: Илюстративен
Възрастова група: II гр.
Анна Гришева Атанасова ,11 клас, II СОУ " Професор Никола Маринов", гр. Търговище
Деница Енчева Симеонова ,11 клас, II СОУ " Професор Никола Маринов", гр. Търговище
Иван Николаев Серафимов , 11 клас, II СОУ " Професор Никола Маринов", гр. Търговище
Ръководител на проекта: Зоя Мирчева , II СОУ " Професор Никола Маринов", гр. Търговище

11. Електричество
Вид на проекта : Обобщителен урок
Възрастова група: I гр.
Доротея Николаева Неделчева,VІІ клас, СОУ " Васил Левски "
Мартин Любомиров Любенов, VІІ клас, СОУ " Васил Левски "
Ръководител: Росица Конова, СОУ " Васил Левски ", град Севлиево

Поканваме ръководителите да регистрират екипите си за участие в заключителната среща за представяне и награждаване.
Регистрация

 

РЕГИСТРИРАНИ ПРОЕКТИ

1. Светлината - поглед отвътре 
Вид на проекта:изследователски проект , с акцент върху лабораторна работа
Възрастова група: I група
Анета Иванова Лазарова, 7 кл. на СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец
Александра Йосифова Алексиева, 6 кл.,СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец
Симона Николаева Николова, 6 кл.,СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец
Ръководител: Радка Костадинова - учител по физика и астрономия, СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец
Венцислав Стаменов, технически ръководител, СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец

2.Да направим светлина 
Вид на проекта:изследователски проект, за нови знания
Възрастова група: II група
Луиза Ивова Лъчезарова , 11 клас клас, СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец
Теодора Веселинова Димитрова, 11 клас клас, СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец
Цветина Руменова Митова, 11 клас клас, СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец
Ръководител: Радка Костадинова - учител по физика и астрономия, СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец Мартин Евтимов , технически ръководител, СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец

3.Ядрена енергия
Вид на проекта: Илюстративен проект за нови знания
Възрастова група: IIгр.
Георги Любомиров Леков, 12клас, МГ "Гео Милев",гр. Плевен
Жасмина Радкова Костадинова, 12клас, СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец
Ръководители: Ирена Борисова Петрова, МГ "Гео Милев", гр. Плевен и
Радка Ташева Костадинова, СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец

4.Магнитно поле
Вид на проекта: Изследователски
Възрастова група: IIра
Михаела Любомирова Манолова, 10клас, СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец
Жасмина Радкова Костадинова,12клас, СОУ "Иван Вазов", гр, Вършец
Ръководител: Радка Ташева Костадинова, СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец

5. Атомът
Вид на проекта: илюстративен
Възрастова група: I гр.
Адриана Павлова Петкова, 7Аклас, ОУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Габрово
Таня Стефанова Христова, 7Бклас, ОУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Габрово
Юлия Стефанова Христова, 7Бклас, ОУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Габрово
Ръководител: Пенка Юотева, ОУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Габрово
Консултант: Гинка Макавеева, ОУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Габрово

6.Строеж на атома и радиоактивност
Вид на проекта : илюстративен проект за нови знания
Възрастова група : І гр.
Ваня Георгиева Самокишева, 8 клас, ПМГ "Яне Сандански" гр. Гоце Делчев
Ръководител :Карамфилка Атанасова Патинова, старши учител по физика и
астрономия, ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

7.Стандартен модел
Вид на проекта : за нови знания
Възрастова група: II група
Андриан Бориславов Маринов клас 12, училище: Първа езикова гимназия
Ръководител: Милена Боева, Първа езикова гимназия, град: Варна

8. Ток в полупроводници
Вид на проекта: Илюстративен
Възрастова група: II гр.
Анна Гришева Атанасова ,11 клас, II СОУ " Професор Никола Маринов", гр. Търговище
Деница Енчева Симеонова ,11 клас, II СОУ " Професор Никола Маринов", гр. Търговище
Иван Николаев Серафимов , 11 клас, II СОУ " Професор Никола Маринов", гр. Търговище
Ръководител на проекта: Зоя Мирчева , II СОУ " Професор Никола Маринов", гр. Търговище

9. Постоянни магнити
Вид на проекта: илюстративен
Възрастова група: І-ва
Мартин Мартинов Кескинов, 8 клас, ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол
Неджиб Юсеинов Неджибов, 8 клас, ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол
Ръководител: Антоанета Трендафилова Иванова, учител, ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол

10. Ядрена физика
Вид на проекта: Илюстративен проект за нови знания
Възрастова група: II гр.
Румяна Христова Петрова, 10 клас, ОМГ "Академик Кирил Попов" - гр. Пловдив
Стоян Тодоров Тодоров, 11 клас, ОМГ "Академик Кирил Попов" - гр. Пловдив
Ръководител: Боряна Николова Генева, преподавател по физика и атрономия в ОМГ "Академик Кирил Попов" - гр. Пловдив

11. Електричество
Вид на проекта : Обобщителен урок
Възрастова група: I гр.
Доротея Николаева Неделчева,VІІ клас, СОУ " Васил Левски "
Мартин Любомиров Любенов, VІІ клас, СОУ " Васил Левски "
Ръководител: Росица Конова, СОУ " Васил Левски ", град Севлиево

12. Фотоефект
Вид на проекта: Илюстративен
Възрастова група: II гр.
Даниел Людмилов Йорданов,11 клас, II СОУ " Професор Никола Маринов", гр. Търговище
Севинч Севгин Ахмед,11 клас, II СОУ " Професор Никола Маринов", гр. Търговище
Ръководител: Зоя Мирчева , II СОУ " Професор Никола Маринов", гр. Търговище

13. Лазери
Вид на проекта: илюстративен
Възрастова група - І І гр.
Иван Трайчев Арабаджиев, 10 клас, СОУ "Отец Паисий", гр. Стамболийски
Благовест Иванов Янков, 12 клас, СОУ "Отец Паисий", гр. Стамболийски
Ръководител: Роза Рангелова, СОУ "Отец Паисий", гр. Стамболийски

14.Механични трептения
Вид на проекта: Илюстративен и изследователски проект засягащ механичните трептения.
Възрастова група: II гр
Фабио Шейтанов, 10 клас, ГПНЕ "Гьоте" Бургас
Димитър Христов Диханов, 10 клас, ГПНЕ "Гьоте" Бургас
Боян Стефанов Димитров, 10 клас, ГПНЕ "Гьоте" Бургас
Ръководител: Гергана Василева, ГПНЕ "Гьоте" Бургас

15. Триенето- полезно или вредно?
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I група
Димана Веселинова Георгиева, 6-а клас, СОУ"Свети Климент Охридски", Варна
Ръководител: Виолета Стоянова, СОУ "Свети Климент Охридски", Варна

16. Радиацията и нейните приложения
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група:II група
Атанас Християнов Пашков, 12-а клас, СОУ"Свети Климент Охридски", Варна
Ръководител: Виолета Стоянова, СОУ "Свети Климент Охридски", Варна

17. Физика с професор Неутрон
Вид на проекта: за нови знания
Възрастова група: I Емил Стоянов Тотев
Ръководител: Росица Конова, СОУ "Васил Левски", Севлиево

18. Механични движения
Вид на проекта: илюстративен
Възрастова група: I гр.
Галина Кирилова Георгиева, 8 клас, ПГСУАУ "Ат.Буров" - гр.Силистра
Джанет Елшан Ерол, 8 клас, ПГСУАУ "Ат.Буров" - гр.Силистра
Ръководител: Диана Жекова, ПГСУАУ "Ат.Буров" - гр.Силистра
Евгения Митева, консултант, ПГСУАУ "Ат.Буров" - гр.Силистра

19. Принципи на механиката
Вид на проекта: за нови знания
Възрастова група: I гр.
Георги Георгиев Вълков, 8 клас, ПГСУАУ "Ат.Буров" - гр.Силистра
Иван Даниелов Иванов, 8 клас, ПГСУАУ "Ат.Буров" - гр.Силистра
Ръководител: Диана Жекова, ПГСУАУ "Ат.Буров" - гр.Силистра
Евгения Митева, консултант, ПГСУАУ "Ат.Буров" - гр.Силистра

20. Свободно падане на телата
Вид на проекта: за нови знания
Възрастова група: I гр.
Йордан Валентинов Манолов, 8 клас, ПГСУАУ "Ат.Буров" - гр.Силистра
Ръководител:Диана Жекова, ПГСУАУ "Ат.Буров" - гр.Силистра
Евгения Митева, консултант, ПГСУАУ "Ат.Буров" - гр.Силистра

21. Магнитни материали
Вид на проекта: за нови знания
Възрастова група: II гр.
Ивайло Димитров Димитров, 9 клас, ПГСУАУ "Ат.Буров" - гр.Силистра
Божидар Петров Стоянов, 9 клас, ПГСУАУ "Ат.Буров" - гр.Силистра
Ръководител: Диана Жекова, ПГСУАУ "Ат.Буров" - гр.Силистра
Евгения Митева, консултант, ПГСУАУ "Ат.Буров" - гр.Силистра

22. Звук
Вид на проекта: илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Георги Челенков, 11кл., СПГЕ "Джон Атанасов" София
Васил Ангелов, 11кл., СПГЕ "Джон Атанасов" София
Ивелин Палаханов ,11кл., СПГЕ "Джон Атанасов" София
Ръкооводител:Милена Иванова Гошева - учител по физика, СПГ

23. Инфрачервени лъчи
Вид на проекта: илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Цветослав Красимиров Иванов, 11кл., СПГЕ "Джон Атанасов" София
Николай Благоев Георгиев, 11кл., СПГЕ "Джон Атанасов" София
Мартин Антонов Петров,11кл., СПГЕ "Джон Атанасов" София
Ръководител:Милена Иванова Гошева - учител, СПГЕ

24. Сеизмология и земетресения
Вид на проекта: илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Иван Лъчезаров Иванов, 11 А клас, МГ "Баба Тонка" - Русе
Ръководител: Диана Петрова Йорданова, МГ "Баба Тонка" - Русе

25."Оранжево" небето
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: IIгр.
Десислава Радкова Анчева - МГ "Баба Тонка" - Русе
Елица Христова Петкова - МГ "Баба Тонка" - Русе
Мартина Йосифова Филипова - МГ "Баба Тонка" - Русе
Ръководител: Диана Петрова Йорданова, МГ "Баба Тонка" - Русе


 
 
 
ГАЛЕРИЯ