http://www.pathway-project.eu/

PATHWAY

Пътят на обучение чрез проучване

The Pathway to Inquiry Based Science Teaching

 

  1. Представяне на проекта - презентация
  2. Брошура за проекта
  3. Ръководства за учители за работа по проекта
  4. Писмо-покана за участие в лятна школа в Крит 30.06-5.07.2013 година
  5. Информация за кандидастване за финансиране по Коменски
  6. Анкета №1 и Анкета №2
  7. Примерен образователен сценарий

За информация и контакт: Веселка Радева, veselka.radeva@gmail.com

Pathway1 Pathway2