12165  
   
  
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
 

АРХИВ

2010
2009

2008
2007
2006
2005
2004
2003


 
 
Представянето и награждаването на отличените проекти
ще се проведе в Народната астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник", Варна

Оценяване и класиране
Оценяването и класирането на проектите се извършва от Национална комисия
определена от МОН по следните критерии:

 • Научна достоверност
 • Стил на изложението: ясно, достъпно представяне на информацията
 • Съзнателност и творческо отношение към представянето/решаването на поставения проблем
 • Оригиналност на идеята
 • Трайност и познавателни умения (качество на начина за проверка на знанията)
 • Адекватно използвана литература
 • Оценка на педагогическия подход на учителя - дидактическа визитка

Максималният брой точки за всеки критерий е 6 точки.

Критерии за компютърно представяне

 • Атрактивност
 • Лесен и разбираем начин за работа
 • Удобен дизайн, навигация, контролни елементи
 • Добро качество на графика
 • Добро структуриране
 • Интерактивност

Максималният брой точки за всеки критерий е 3 точки.

Членовете на комисията не трябва да са ръководители или консултанти на проекти.
Проектите се класират на първо, второ и трето място. Класира се един проект за най-добра компютърна анимация и един проект за най-добър уеб-дизайн.
Проекти, в които се установи плагиатство се дисквалифицират и не участват в конкурса.

 Класиране
Проектите се класират на първо, второ и трето място.
Класира се един проект за най-добра компютърна анимация и уеб - дизайн.
Класирането е отборно.
Класирането на двете възрастови групи е отделно.
Оценката може да бъде използвана за прием във висши училища, при решение на съответните училища.
Грамота - първо, второ и трето място, с право на стипендии получават участниците от II възрастова група - от 9 до 12 клас, класирани на първо място (отборно). Ръководителят на отбора след съгласуване с участниците в проекта декларира решението на екипа за получаване на грамота - първо, второ и трето място.

Финален етап на конкурса – април .2012 г., Варна

Приятна и успешна работа!

Ако имате въпроси, моля пишете на e-mail: astro.edu@gmail.com  С удоволствие ще Ви отговорим!

Национален координатор на програмата: 
     Д-р Веселка Радева

към главната страница


 


 
 
 
ГАЛЕРИЯ