12165  
   
  
 


 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

АРХИВ

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

logo2


 
 

ПРОЕКТИ
учебна 2002-2003 год.

 

 
Комисията разгледа докладите и определи тези, които отговарят на критериите. Те са отбелязани с "допуснат" .

За участие с 5-минутна презентация на проекта си по време на Националния фестивал на физиката и астрономията на 31 май 2003 г. във Варна са поканени авторите на следните проектите:

01. Закон за запазване на енергията - Американски колеж - гр. София
03. Радиоактивност и строеж на атома - VIII СОУ "Александър Пушкин" - гр.Варна
05. Радиоактивност - теоретични аспекти - МГ "Д-р Петър Берон" - гр.Варна
31. Двигатели с вътрешно горене - ТС "Васил Левски" - гр.Варна
37. Закон на Архимед - ОУ "Христо Ботев" - гр.Добрич
38. Защо виждаме телата - ОУ "Христо Ботев" - гр.Добрич
45. Движение на тяло близо до земната повърхност - Американски колеж - гр.София
54. Спектри и спектрален анализ - ТЕЕ "Мария Кюри" - гр.Сливен
55. Електромагнитни излъчвания на битовите електроуреди - СОУ "Георги Измирлиев" - гр.Горна Оряховица
57. Електромагнит с голяма сила - уред за демонстрация - ТЕЕ "Мария Кюри" - гр.Сливен
61. Необикновени небесни явления - СОУ "Климент Охридски" - Варна

 

РЕГИСТРИРАНИ ПРОЕКТИ

1. Тема:
Училище:
Участници:
Закон за запазване на енергията допуснат
Американски колеж - гр. София
Алек Андреев, 17 год.
Веселин Писарев, 18 год.
Калоян Канев, 17 год.
Ваня Ангелова, ръководител
 
2. Тема:
Училище:
Участници:
Термоядрен синтез
VIII СОУ "Александър Пушкин" - гр.Варна
Деян Костадинов Костадинов, 15 год.
Марина Панайотова Панайотова, 15 год.
Петя Николаева Георгиева, 15 год.
Красимира Белецова, ръководител
 
3. Тема:
Училище:
Участници:
Радиоактивност и строеж на атома допуснат
VIII СОУ "Александър Пушкин" - гр.Варна
Деян Костадинов Костадинов, 15 год.
Петя Костадинова, ръководител
 
4. Тема:
Училище:
Участници:
От корпускулите на Нютон до фотоните на Айнщайн
VIII СОУ "Александър Пушкин" - гр.Варна
Мария Жечева Желева, 17год.
Милан Любомиров Друмев, 16 год.
Спасена Иванова Йотова, 17 год.
Красимира Белецова, ръководител
 
5. Тема:
Училище:
Участници:
Радиоактивност - теоретични аспекти допуснат
МГ "Д-р Петър Берон" - гр.Варна
Женя Павлова, 17 год.
Костадинка Тотева, 17 год.
Михаил Златев, 17 год.
Петя Костадинова, ръководител
 
6. Тема:
Училище:
Участници:
Летене
Американски Колеж - гр.София
Йоана Чуклева, 15 год.
Люба Герасимова, 15 год.
Мария Василева, 15 год.
Красимира Чакърова, ръководител
 
7. Тема:
Училище:
Участници:
Оптически измами
VIII СОУ "Александър Пушкин" - гр.Варна
Димитрина Бакалова, 17 год.
Лина Стоянова, 17 год.
Светлана Иванова, ръководител
 
8. Тема:
Училище:
Участници:
Отражение на светлината
СОУ “П.Кр.Яворов”- гр.Варна
Даниел Тодоров Донев, 16 год.
Иво Георгиев Йорданов, 16 год.
Стоян Борисов Пенев, 16 год.
Наташа Иванова, ръководител
 
9. Тема:
Училище:
Участници:
Ток в полупроводници
МГ "Д-р Петър Берон" - гр.Варна
Гергана Димитрова Сапунджиева, 17 год.
Павел Росенов Пейчев, 18 год.
Петя Костадинова, ръководител
 
10. Тема:
Училище:
Участници:
Електромагнитна индукция допуснат
СОУ "Гео Милев" - гр.Варна
Виктория Рачева Рачева, 14 год.
Кристияна Георгиева Атанасова, 14 год.
Яна Николаева Табакова, 14 год.
Сениха Салим Талиб, ръководител
 
11. Тема:
Училище:
Участници:
Закон на Ом
ОУ "Панайот Волов" - гр. Варна
Ивелина Атанасова, 13 год.
Йордан Емилов, 13 год.
Кристина Василева, 13 год.
Ивелина Енчева, ръководител
 
12. Тема:
Училище:
Участници:
Делене на ядрата на урана допуснат
СОУ "Св. Климент Охридски" - гр.Варна
Сергей Симеонов Стойнов, 17 год.
Виолета Стоянова, ръководител
 
13. Тема:
Училище:
Участници:
Ултравиолетови лъчи допуснат
СОУ "Св. Климент Охридски" - гр.Варна 
Галин Пламенов Панайотов, 18 год.
Милен Ивелинов Стефанов, 18 год.
Радослав Венелинов Христов, 18 год.
Виолета Стоянова, ръководител
 
14. Тема:
Училище:
Участници:
Лазери допуснат
СОУ "Св. Климент Охридски" - гр.Варна
Пламен Мирославов Димитров, 17 год.
Ивайло Мянков, 18 год.
Димитър Огнянов Дамянов, 18 год.
Виолета Стоянова, ръководител
 
15. Тема:
Училище:
Участници:
Фотоелектричен ефект допуснат
СОУ "Гео Милев" - гр.Варна
Владислава Тодорова Генчева, 17 год.
Татяна Евстатиева Статева, 17 год.
Августина Ванкова, ръководител
 
16. Тема:
Училище:
Участници:
Физика и здравно образование
СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Варна 
Иво Веселинов Пенев, 16 год.
Полина Чернева Ангелова, 16 год.
Радостина Кателиева Димова, 16 год.
Павлина Георгиева, ръководител
 
17. Тема:
Училище:
Участници:
Гръмотевични бури
ВГ "Добри Войников" - гр. Варна
Мартин Христов Предов, 15 год.
Яна Делева, ръководител
 
18. Тема:
Училище:
Участници:
Радиация
Американски колеж - гр. София
Антония Тренева, 16 год.
Даниела Андреевска, 16 год.
Стелла Ненова, 16 год.
Клоди Тирефорт, 15 год.
Силвия Русева, ръководител
 
19. Тема:
Училище:
Участници:
Радиоактивност допуснат
VIII СОУ "Александър Пушкин" - гр.Варна
Красимира Костова, 17 год.
Тони Стоянова, 18 год.
Светлана Иванова, ръководител
 
20. Тема:
Училище:
Участници:
Ядрената енергия и нейното използване допуснат
VIII СОУ "Александър Пушкин" - гр.Варна
Мартин Тодоров Гелемеров, 17 год.
Красимира Белецова, ръководител
 
21. Тема:
Училище:
Участници:
Фотоелектричен ефект
СОУ "Гео Милев" - гр. Варна
Владислава Тодорова Генчева, 17 год.
Татяна Евстатиева Статева, 17 год.
Августина Ванкова, ръководител
 
22. Тема:
Училище:
Участници:
Хидравличен  крик
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр.Варна
Александър Евгениев Тодоров, 14 год.
Боян Василев Василев, 13 год.
Михаил Светлинов Великов, 14 год.
Ефтимия Ковачева, ръководител
 
23. Тема:
Училище:
Участници:
Еко-катастрофи
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр.Варна
Кирил Стефанов Стефанов, 13 год.
Найден Евгениев Тотев, 13 год.
Стефан Веселинов Дилов, 13 год.
Ефтимия Ковачева, ръководител
 
24. Тема:
Училище:
Участници:
Еко-катастрофи
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр.Варна
Димитър Дойнов Дойнов, 13 год.
Мартин Енев Александров, 12 год.
Ефтимия Ковачева, ръководител
 
25. Тема:
Училище:
Участници:
Ученият от Сиракуза допуснат
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр.Варна
Антонина Ивова Ташкова, 13 год.
Евгения Петкова Генчева, 13 год.
Ефтимия Ковачева, ръководител
 
26. Тема:
Училище:
Участници:
Атомна енергия
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр.Варна
Боян Любенов Любенов, 14 год.
Йоанна Наскова Станева, 13 год.
Павел Русев Русев, 13 год.
Ефтимия Ковачева, ръководител
 
27. Тема:
Училище:
Участници:
Слънчевите батерии
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр.Варна
Антон Йорданов Йорданов, 13 год.
Жельо Желев Желев, 13 год.
Надежда Ивайлова Цанева, 13 год.
Ефтимия Ковачева, ръководител
 
28. Тема:
Училище:
Участници:
Парадокси ли са парадоксите във физиката
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр.Варна
Девора Георгиева Аврамова, 13 год.
Ирина Милкова Папазова, 13 год.
Станислава Кирилова Енчева, 13 год.
Ефтимия Ковачева, ръководител
 
29. Тема:
Училище:
Участници:
Каталог на ретро-автомобили
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр.Варна
Георги Беров, 14 год.
Теодор Баев, 14 год.
Ефтимия Ковачева, ръководител
 
30. Тема:
Училище:
Участници:
Електромагнитна индукция (Майкъл Фарадей) допуснат
ТС "Васил Левски" - гр.Варна
Ивайло Максимов
Катя Марева, ръководител
 
31. Тема:
Училище:
Участници:
Двигатели с вътрешно горене допуснат
ТС "Васил Левски" - гр.Варна
Димитър Борисов
Катя Марева, ръководител
 
32. Тема:
Училище:
Участници:
Сили на триене допуснат
ОУ "П.Р.Славейков" - гр. Варна
Ина Петрова, 12 год.
Симеон Михайлов, 12 год.
Теодора Савова, 12 год.
Станимира Савова, ръководител
 
33. Тема:

Училище:
Участници:

Пътеводител на галактическия стопаджия (светлината като начин за пътуване във времето и пространството)
Американски колеж - гр. София
Георги Велев, 15 год.
Елиза Иванова, 15 год.
Лейла Карабашева, 15 год.
Красимира Чакърова, ръководител
 
34. Тема:
Училище:
Участници:
Радиоактивността - необходимото зло
ЕГ "Йоан Екзарх" - гр.Враца
Илона Кожухарова, 17 год.
Катя Жигалова, 17 год.
Мария Ламбова, 18 год.
Ботка Савова, ръководител
 
35. Тема:
Училище:
Участници:
Ядрената енергия
ГЧЕ "Екзарх Йосиф I" - гр.Ловеч
Александър Мирославов Атанасов, 16 год.
Деница Георгиева Димитрова, 16 год.
Илиян Николаев Съев, 16 год.
Таня Иванова Ангелова, 16 год.
Евгения Станчева, ръководител
 
36. Тема:
Училище:
Участници:
Радиоактивност допуснат
ПМГ "Васил Друмев"  - гр.Велико Търново
Боян Янков, 17 год.
Васил Василев, 17 год.
Албена Цанкова, ръководител
 
37. Тема:
Училище:
Участници:
Закон на Архимед допуснат
ОУ "Христо Ботев" - гр.Добрич
Галин Тодоров, 14 год.
Севастияна Иванова, 14 год.
Стефан Пламенов,14 год.
Костадинка Ангелова, ръководител
 
38. Тема:
Училище:
Участници:
Защо виждаме телата допуснат
ОУ "Христо Ботев" - гр.Добрич
Галин Тодоров, 14 год.
Севастияна Иванова, 14 год.
Стефан Пламенов,14 год.
Костадинка Ангелова, ръководител
 
39. Тема:
Училище:
Участници:
Лазерите и тяхното приложение допуснат
ЕГ "Йоан Екзарх"- гр.Враца
Георги Илиянов Несторов, 16 год.
Дамян Стефанов Дамянов, 17 год.
Ботка Савова, ръководител
 
40. Тема:
Училище:
Участници:
Опит на Фарадей
Х СОУ "Йордан Йовков" - гр.Сливен
Ани Добромирова Бързачка, 16 год.
Елеонора Васева Петрова, 16 год.
Веселина Коева, ръководител
 
41. Тема:
Училище:
Участници:
Рентгенови лъчи
ЕГ "Гео Милев" - гр.Добрич
Велина Ненчева Стоянова, 17 год.
Владимира Минкова Атанасова, 17 год.
Радина Иванова Иванова, 17 год.
Светла Русева, ръководител
 
42. Тема:
Училище:
Участници:
Топлинни явления допуснат
ПМГ "Проф. Емануил Иванов" - гр. Кюстендил
Георги Милев, 15 год.
Ивелина Георгиева, 16 год.
Мария Малинина, 15 год.
Вера Васева, ръководител
 
43. Тема:
Училище:
Участници:
Холография, холограми, примери
СОУ "Отец Паисий" - гр. Своге
Дияна Цветанова Йолова, 17 год.
Андрей Ценков Петровски, 17 год.
Михаела Божидарова Тодоринова, 17 год.
Николай Иванов Лозанов, 17 год.
Елена Георгиева, ръководител
 
44. Тема:
Училище:
Участници:
Радарни системи
СОУ "Васил Левски" - гр. Севлиево
Йосиф Христов Йосифов, 17 год.
Росица Веселинова Василева, 17 год.
Росица Конова, ръководител
 
45. Тема:
Училище:
Участници:
Движение на тяло близо до земната повърхност допуснат
Американски колеж - гр.София
Александър Шпатов, 17 год.
Калоян Тодоров, 17 год.
Стефан Видев, 17 год.
Ваня Ангелова, ръководител
 
46. Тема:
Училище:
Участници:
Теория за гравитацията
Американски колеж - гр.София
Петър Манчев, 17 год.
Шади Салех, 17 год.
Ваня Ангелова, ръководител
 
47. Тема:
Училище:
Участници:
От корпускулите на Нютон до фотоните на Айнщайн
VIII СОУ "Александър Пушкин" - гр.Варна
Мария Желева, 17 год.
Милан Любомиров Друмев, 17 год.
Красимира Белецова, ръководител
 
48. Тема:
Училище:
Участници:
Анихилация и нейното приложение в двигателите допуснат
ГЧЕ "Екзарх Йосиф І" - гр.Ловеч
Димитър Лъчезаров Харалампиев, 16 год.
Игнат Бориславов Игнев, 16 год.
Мирослав Стоянов Йончев, 16 год.
Евгения Станчева, ръководител
 
49. Тема:
Училище:
Участници:
Термоядрен синтез допуснат
СОУ "П.Р.Славейков" - гр.Трявна
Петя Димитрова Любенова, 16 год.
Руслана Любенова Илиева, 16 год.
Виолета Тачева, ръководител
 
50. Тема:
Училище:
Участници:
Пълно вътрешно отражение
ЕГ "Гео Милев" - гр.Добрич
Владимир Марев Димитров, 17 год.
Светла Русева, ръководител
 
51. Тема:
Училище:
Участници:
Собствена и примесна проводимост в полупроводници
ЕГ "Гео Милев" - гр.Добрич
Ивайло Киров, 16 год.
Г-жа Даскалова, ръководител
 
52. Тема:
Училище:
Участници:
Четиритактов бензинов двигател
Техникум по механотехника - гр. Бургас
Иван Лаловски, 17 год.
Калин Георгиев, 17 год.
Николай Жеков, 17 год.
Мартин Лазаров, 17 год.
М. Петкова и Хр. Жабова, ръководители
 
53. Тема:
Училище:
Участници:
Лазери
Техникум по механотехника - гр. Бургас
Димитър Перфанов, 17 год.
Иван Илиев, 17 год.
Мария Петкова, ръководител
 
54. Тема:
Училище:
Участници:
Спектри и спектрален анализ допуснат
ТЕЕ "Мария Кюри" - гр.Сливен
Георги Красимиров Димитров, 17 год.
Петър Петров, ръководител
 
55. Тема:
Училище:
Участници:
Електромагнитни излъчвания на битовите електроуреди допуснат
СОУ "Георги Измирлиев" - гр.Горна Оряховица
Златина Николаева Иванова, 17 год.
Михаела Христова Папазова, 17 год.
Делиян Дамянов и Николай Николов, ръководители
 
56. Тема:
Училище:
Участници:
Звук
СУ "Георги Бенковски" - гр.Варна
Георги Миланов Иванов, 16 год.
Красен Георгиев Киров, 16 год.
Николай Николов Димитров, 16 год.
Стефка Стойчева, ръководител
 
57. Тема:
Училище:
Участници:
Електромагнит с голяма сила - уред за демонстрация допуснат
ТЕЕ "Мария Склодовска-Кюри" - гр.Сливен
Стоян Тодоров Тенев, 16 год.
Дилян Павлов Павлов, 16 год.
Петър Петров, ръководител
 
58. Тема:
Училище:
Участници:
Микроскопи и микроскопска техника
СОУ "Васил Левски" - гр.Севлиево
Десислава Ганчева Димитрова, 15 год.
Росица Конова, ръководител
 
59. Тема:
Училище:
Участници:
Ефект на Доплер
Лозаро-винарски техникум - гр.Плевен
Георги Евгениев Митков, ... год.
Петя Иванова Денева, ... год.
Виктория Върбанова, ръководител
 
60. Тема:
Училище:
Участници:
Диелектрици с постоянна поляризация
Лозаро-винарски техникум - гр.Плевен
Александър Мирославов Няголов, ... год.
Цветомир Данаилов Вълчев, ... год.
Виктория Върбанова, ръководител
 
61. Тема:
Училище:
Участници:
Необикновени небесни явления допуснат
СОУ "Св. Климент Охридски" - гр.Варна
Маноела Микаел Микаелян, 16 год.
Първолета Огнянова Маринова, 17 год.
Донка Димитрова, ръководител
 
62. Тема:
Училище:
Участници:
Микроскопи и микроскопска техника
СОУ "Васил Левски" - гр.Севлиево
Десислава Ганчева Димитрова, 15 год.
Росица Конова, ръководител
 
63. Тема:
Училище:
Участници:
Радиоактивност
СОУ "Димчо Дебелянов" - гр.Варна
Михаела Ламбова, 14 год.
Дора Костова, ръководител
 
64. Тема:
Училище:
Участници:
Потенциална и кинетична енергия при падане
СОУ "Димчо Дебелянов" - гр.Варна
Борислава Паланчова
Дора Костова, ръководител
 

 
 
 
ГАЛЕРИЯ