12165  
   
  
 


 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

АРХИВ

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

logo2


 
 

ПРОЕКТИ
учебна 2007-2008 год.

 

 

За участие в Националната среща, представяне и награждаване се поканени екипите на проектите

3.
Лещи. Образи, получени с лещи
Вид на проекта: урок за нови знания
Възрастова група: I гр.
Айлин Свиленова Радева, VII кл.
Катерина Димитрова Иванова, VII кл.
Керанка Стоянова, ръководител, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Силистра
Диана Жекова, ръководител, Център за работа с деца - гр. Силистра
4.
Топлина и топлообмен
Вид на проекта: урок за нови знания
Възрастова група: I гр.
Мертол Метин Мехмед, VI кл.
Керанка Стоянова, ръководител, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Силистра
Диана Жекова, ръководител, Център за работа с деца - гр. Силистра
8.
Електричен ток в електролити
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Александър Филипов, XI кл.
Георги Кърджалийски, XI кл.
Димитър Владимиров Назаров, X кл.
Боряна Стефанова, ръководител, МГ "К. Величков" - гр. Пазарджик
21.
Слънчеви клетки. Идеи за икономия на енергия
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Христина Николаева Бабанова, VIII кл.
инж. Любомир Иванов, ръководител, ПМГ „Св. Климент Охридски" - гр.Силистра
28.
Термоядрен синтез
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Николай Деянов Дянков, XI кл.
Радослав Габровски, XI кл.
Цветомир Шавел, XI кл.
Петя Костадинова, ръководител, МГ "д-р Петър Берон" - гр. Варна
32.
Светлинни явления
Вид на проекта: Електронно помагало
Възрастова група: II гр.
Диана Емилова Йосифова, XI кл.
Екатерина Светлозарова Ковачева, XI кл.
Петя Костадинова, ръководител, МГ „Д-р П. Берон" - гр. Варна

РЕГИСТРИРАНИ ПРОЕКТИ

1. Ток в полупроводници
Вид на проекта: урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Светлана Георгиева Няголова, Х кл.
Маргарита Ботева, ръководител, ЕГ "Пейо Яворов" - гр. Силистра
Диана Жекова, ръководител, Център за работа с деца - гр. Силистра
2. Електричен ток
Вид на проекта: урок за нови знания
Възрастова група: I гр.
Петър Михайлов Петров, VI кл.
Керанка Стоянова, ръководител, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Силистра
Диана Жекова, ръководител, Център за работа с деца - гр. Силистра
3. Лещи. Образи, получени с лещи
Вид на проекта: урок за нови знания
Възрастова група: I гр.
Айлин Свиленова Радева, VII кл.
Катерина Димитрова Иванова, VII кл.
Керанка Стоянова, ръководител, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Силистра
Диана Жекова, ръководител, Център за работа с деца - гр. Силистра
4. Топлина и топлообмен
Вид на проекта: урок за нови знания
Възрастова група: I гр.
Мертол Метин Мехмед, VI кл.
Керанка Стоянова, ръководител, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Силистра
Диана Жекова, ръководител, Център за работа с деца - гр. Силистра
5. Електричен ток в атмосферата
Вид на проекта: Приложение на физиката в природата
Възрастова група: II гр.
Кристина Георгиева, XI кл.
Мария Недялкова, XI кл.
Николета Георгиева, XI кл.
Даниела Фелонова, ръководител, СОУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Царево
6. Токът в човешкото тяло
Вид на проекта: Приложение на физиката в природата
Възрастова група: II гр.
Галя Анестиева, XI кл.
Донка Янкова, XI кл.
Станислава Гърделева, XI кл.
Даниела Фелонова, ръководител, СОУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Царево
7. Сила на Архимед. Плаване на телата
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Айтен Адем Кязим, X кл.
Господин Иванов Господинов, X кл.
Димитър Владимиров Назаров, X кл.
Милена Дочева, ръководител, СОУ "Хан Исперих" - гр. Нови пазар
8. Електричен ток в електролити
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Александър Филипов, XI кл.
Георги Кърджалийски, XI кл.
Димитър Владимиров Назаров, X кл.
Боряна Стефанова, ръководител, МГ "К. Величков" - гр. Пазарджик
9. Електронен учебник върху някои оптични явления
Вид на проекта: Web приложение
Възрастова група: II гр.
Александър Филипов, XI кл.
Георги Кърджалийски, XI кл.
Боряна Стефанова, ръководител, МГ "К. Величков" - гр. Пазарджик
10. Сили на движение. Импулс и енергия
Вид на проекта: Обобщителни уроци
Възрастова група: II гр.
Роналд Йорданов Христов, XI кл.
Светлана Жекова, ръководител, ПГИМ "Йордан Захариев" - гр. Кюстендил
Биляна Ангелкова, ръководител, ПГИМ "Йордан Захариев" - гр. Кюстендил
11. Кинематиката в учебния процес
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Веселин Бориславов Петков, XI кл.
Калоян Анатолиев Манов, XI кл.
Румен Стефанов Иванов, XI кл.
Цеца Цолова, ръководител, ПГ КТС - гр. Правец
12. Звук, инфразвук и ултразвук
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Стефан Димитров Неколов, XI кл.
Теодора Александрова Александрова, XI кл.
Цветомила Дилянова Босева, XI кл.
Цеца Цолова, ръководител, ПГ КТС - гр. Правец
13. Забавни опити по физика
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Борислава Александрова Дамянова, VII кл.
Галина Дамянова, ръководител, СОУ "Иван Вазов" - гр.Мездра
14. Електромагнитни вълни - електронен самоучител
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Атанас Димитров Илиев, ХI кл.
Вичко Юриев Чолаков, ХI кл.
ас. Красимир Харизанов, ръководител, Школа по математика и информатика "А&Б" - гр. Шумен
15. Фотоелекричен ефект
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Симеон Орлинов Андреев, XI кл.
Ясен Христов Ангелов, XI кл.
Адриана Боровска, ръководител, 81 СОУ "Виктор Юго" - гр. София
16. Радиоактивност
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Красимира Манолова Тодорова, XII кл.
Нина Францова, ръководител, 132 СОУ "Ваня Войнова" - гр. София
17. ЦЕРН - бъдещето днес
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Георги Колев Петров, X кл.
Ивайло Димчев Димитров, X кл.
Иван Бориславов Братанов, X кл.
Цеца Цолова, ръководител, ПГ КТС - гр. Правец
18. Демонстрация на физични явления с детски играчки
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Иван Валентинов Михайлов, XI кл.
Мирослав Йорданов Димов, XII кл.
Хюлия Ерхан Хюсеин, XII кл.
Мария Христова, ръководител, СОУ "Панайот Волов" - гр. Шумен
19. Биоенергия
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Иван Нанов, X кл.
Иван Петров, X кл.
Огнян Василев, X кл.
Цеца Цолова, ръководител, ПГ КТС - гр. Правец
20. Звукови вълни
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Живко Любомиров Димитров, X кл.
Станислав Валентинов Колев, X кл.
инж. Любомир Иванов, ръководител, ПМГ „Св. Климент Охридски" - гр.Силистра
Нейка Тонева, ръководител, ПМГ „Св. Климент Охридски" - гр.Силистра
21. Слънчеви клетки. Идеи за икономия на енергия
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Христина Николаева Бабанова, VIII кл.
инж. Любомир Иванов, ръководител, ПМГ „Св. Климент Охридски" - гр.Силистра
22. Образи, получавани с изпъкнали лещи
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Данчо Жоров Василев, VIII кл.
Марин Людмилов Кирилов, VII кл.
Теодора Антонова Маркова, VII кл.
Тодорка Игнатова, ръководител, ОУ "Христо Ботев" - с. Николаево, обл. Плевен
23. Ръдърфорд – човекът, който надникна в ядрото на атома
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Борислав Стоянов Стоянов, XI кл.
Мария Милчева Георгиева, XI кл.
Петър Йорданов Йорданов, XI кл.
Евгени Петков, ръководител, СОУ "Цанко Церковски" - гр. Полски тръмбеш
24. Войната на електрическите токовете
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Мартин Петров Христов, XII кл.
Николай Евгениев Рибаров, XII кл.
Таня Владимирова Йосифова, XII кл.
Виолета Стоянова, ръководител, СОУ "Св.Климент Охридски" - гр.Варна
25. Радиоактивност
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Евгени Христов Андреев, IX кл.
Константин Георгиев Киро, XII кл.
Петромила Любомирова Господинова, XII кл.
Виолета Стоянова, ръководител, СОУ "Св.Климент Охридски" - гр.Варна
26. Делене на урана. Ядрени реактори
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Кристина Благоева Димитрова, X кл.
Ваня Йорданова, ръководител, СОУ "Иван Вазов" - гр. Мездра
27. Двигатели с вътрешно горене
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Кирил Даниелов Иванов, XI кл.
Петьо Крумов Иванов, XI кл.
Даниела Борисова, ръководител, ПГ "Найден Геров" - гр. Лом
28. Термоядрен синтез
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Николай Деянов Дянков, XI кл.
Радослав Габровски, XI кл.
Цветомир Шавел, XI кл.
Петя Костадинова, ръководител, МГ "д-р Петър Берон" - гр. Варна
29. Ултравиолетови лъчи
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Атанас Стефанов Стефанов, XI кл.
Георги Недялков Илчев, X кл.
Росица Конова, ръководител, СОУ "В. Левски" - гр.Севлиево
Иванка Тотева, ръководител, СОУ "В. Левски" - гр.Севлиево
30. Статично електричество
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Оник Хачик Джаникян, IX кл.
Станислав Петев Делчев, IX кл.
Соня Димитрова, ръководител, ОПГИ - с. Минерални бани, обл. Хасковска
31. Магнитни свойства на веществата
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Благой Валевтинов Павлов, ... кл.
Димитър Димитров Тоцев, ... кл.
Мирослав Мирославов Пашов, ... кл.
Слави Любенов Аврамов, ... кл.
Ралица Ранчова, ръководител, 133 СОУ "А.С.Пушкин" - гр. София
32. Светлинни явления
Вид на проекта: Електронно помагало
Възрастова група: II гр.
Диана Емилова Йосифова, XI кл.
Екатерина Светлозарова Ковачева, XI кл.
Петя Костадинова, ръководител, МГ „Д-р П. Берон" - гр. Варна
33. Атомно ядро и ядрени сили
Вид на проекта: Електронно помагало
Възрастова група: II гр.
Евгени Христов Андреев, IX кл.
Михаела Станимирова Кунева, XII кл.
Станислав Валентинов Тодоров, XII кл.
Виолета Стоянова, ръководител, СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Варна
34. Световни учени
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Адриана Ивайлова Петрова, VII кл.
Деница Христова Христова, VII кл.
Евгени Христов Андреев, IX кл.
Михаела Михайлова Михайлова, VII кл.
Виолета Стоянова, ръководител, СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Варна
35. Принципи на механиката
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Кристиан Росенов Любенов, XI кл.
Николай Любомиров Митев, XI кл.
Силвия Стойчева, ръководител, ПМГ "Проф. Емануил Иванов" - гр.Кюстендил
36. Делене на урана
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Ирина Станимирова Станоева, XI кл.
Камен Сергеев Илиев, XI кл.
Екатерина Илиева, ръководител, ГПЧЕ - гр.Плевен
37. Звуците около нас
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: I гр.
Александрина Антонова Алексиева, VII кл.
Неолина Енчева Стефанова, VII кл.
Стоян Живков Михалев, VII кл.
Станимира Савова, ръководител, ОУ "П.Р.Славейков" - гр.Варна
38. Живот във водата и въздуха
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: I гр.
Ангел Венецианов Тодоров, VII кл.
Станил Даниелов Стефанов, VII кл.
Теодор Петров Костадинов, VII кл.
Станимира Савова, ръководител, ОУ "П.Р.Славейков" - гр.Варна
39. Фотоелектричен ефект
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Васил Божидаров Бонев, XI кл.
Мирослав Бориславов Маринов, XI кл.
Петя Костадинова, ръководител, МГ "Д-р П. Берон" - гр.Варна
40. Интернет и прогнозиране на времето
Вид на проекта: ...
Възрастова група: II гр.
Васил Божидаров Бонев, XI кл., гимназия "Васил Левски"
Моньо Вълчев, ръководител, НАОП - гр. Ямбол
41. Магнетизъм
Вид на проекта: илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Павел Диков, VII кл.
Румен Стоянов, VII кл.
Антонина Христова, ръководител, МГ "д-р П. Берон" - гр. Варна
42. Оптични уреди
Вид на проекта: илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Кристиан Щърков, VII кл.
Никола Томов, VII кл.
Антонина Христова, ръководител, МГ "д-р П. Берон" - гр. Варна


  към главната страница

 
 
 
ГАЛЕРИЯ