12165  
   
  
 


 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

АРХИВ

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

logo2


 
 

ПРОЕКТИ
учебна 2006-2007 год.

 

 

За участие в Националната среща, представяне и награждаване се поканени екипите на проектите:

 
26. Скачени съдове
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: I гр.
Александър Недялков Конев, XI кл., ПМГ "Н. Попович", гр. Шумен
Исмет Ведат Ахмед, VII кл., ОУ "Хр. Ботев", с. Памукчи, общ. Нови пазар
Стефан Костадинов Стефанов, VII кл., ОУ "Хр. Ботев", с. Памукчи, общ. Нови пазар
Милена Дочева, ръководител, ОУ "Хр. Ботев", с. Памукчи, общ. Нови пазар
38. Ток в полупроводници
Вид на проекта: Изследователски проект
Възрастова група: II гр.
Диана Емилова Йосифова, X кл.
Екатерина Светлозарова Ковачева, X кл.
Иван Пламенов Начков, X кл.
Петя Костадинова, ръководител, ОДК, гр. Варна
44. Кулонова везна
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Александър Михайлов Дженков, X кл.
Елена Андонова Андонова,X кл.
Султанка Николова, ръководител, СОУ "Св. Кл. Охридски", гр.Елхово
49. Човекът срещу природата
Вид на проекта: Web-приложение
Възрастова група: II гр.
Симеон Крумов Николов, XII кл.
Боряна Стефанова, ръководител, МГ К. Величков", гр.Пазарджик
50. Сили
Вид на проекта: Компютърно приложение
Възрастова група: II гр.
Калоян Владимиров Генков, IХ кл.
Жаклин Антонова-Генкова, ръководител, НПМГ, гр. София
55. Лабораторна работа "Прости механизми"
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Димчо Николаев Николов, VII кл.
Тошко Андреев Гълбачев, VII кл.
Петър Петров, ръководител, СОУ "Отец Паисий", гр. Кърджали
59. Атомно ядро. Ядрени реакции
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Огнян Олегов Маринов, XI кл.
Слави Руменов Каменов, ХI кл.
Адриана Василева, ръководител, СОУ "Виктор Юго", гр. софия

РЕГИСТРИРАНИ ПРОЕКТИ

1. Звук и светлина като физични обекти
Вид на проекта: Усъвършенстване и проверка на знанията
Възрастова група: II гр.
Катя Панайотова Панайотова, XII кл.
Пламена Атанасова Маринова, XII кл.
Росица Лясковска, ръководител, МГ "Баба Тонка", гр.Русе
2. Електричен ток в човешкото тяло
Вид на проекта: Приложение на физиката
Възрастова група: II гр.
Кристина Георгиева Георгиева, X кл.
Мария Тодорова Недялкова, X кл.
Николета Георгиева Георгиева, X кл.
Даниела Фелонова, ръководител, СОУ "Никола Вапцаров", гр. Царево
3. Електрични явления в атмосферата
Вид на проекта: Приложение на физиката
Възрастова група: II гр.
Кристина Георгиева Георгиева, X кл.
Мария Тодорова Недялкова, X кл.
Николета Георгиева Георгиева, X кл.
Даниела Фелонова, ръководител, СОУ "Никола Вапцаров", гр. Царево
4. Съпротивление на проводниците
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Елиян Костадинов Василев, VII кл.
Милена Искренова Иванова, VII кл.
Ангелина Арнаудова, ръководител, СОУ "Д-р П. Берон", гр.Свиленград
5. Електроенергийна система
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Василена Стефанова Шентова, ? кл.
Мариана Иванова Иванова, ? кл.
Мария Иванова Хрискова, ? кл.
Илияна Серафимова, ръководител, ЧПГЧО "Челопеч", с. Челопеч, Софийска област
6. Алтернативните източници на енергия в действие
Вид на проекта: Обобщителен урок
Възрастова група: II гр.
Невена Петрова Петрова, X кл.
Николета Георгиева Станикина, X кл.
Рашко Христов Дюлгеров, X кл.
Илияна Серафимова, ръководител, ЧПГЧО "Челопеч", с. Челопеч, Софийска област
7. Природни бедствия и аварии
Вид на проекта: Обобщителен урок
Възрастова група: II гр.
Евгения Стефанова Гечева, X кл.
Мартин Иванов Стойнов, X кл.
Николай Атанасов Миндилов, X кл.
Илияна Серафимова, ръководител, ЧПГЧО "Челопеч", с. Челопеч, Софийска област
8. Законът на Розата
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Лора Иванова Георгиева, VII кл., 31СУЧЕМ "Иван Вазов", гр. София
Иван Георгиев, ръководител, НПМГ "Академик Л. Чакалов", гр. София
9. Флуидите - какво знаем за тях
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Весела Димитрова Куртева, VІІ кл.
Диана Росенова Николова, VІІ кл.
Ефтимия Ковачева, ръководител, ОУ "Св. Кирил и Методий", гр. Варна
10. Електромагнетизъм
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Владислав Михайлов Вергилов, Х кл.
Георги Петров Петров, X кл.
Тони Валентинов Богданов, X кл.
Румяна Петрова, ръководител, ПМГ, гр. Видин
11. Светлина
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Мартина Валериева Георгиева, XI кл.
Милена Славчева Петрова, XI кл.
Явор Сашов Георгиев, XI кл.
Румяна Петрова, ръководител, ПМГ, гр. Видин
12. Интерференция на светлината
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Тони Иванов Иванов, XI кл.
Нина Францова, ръководител, 132 СОУ " Ваня Войнова", гр. София
13. Физична феерия
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Иван Владимиров Начев, IX кл.
Мария-Луиза Хачо Бояджиева, IX кл.
Теодоси Юри Димитров, IX кл.
Илияна Серафимова, ръководител, ЧЕГ "Проф. Д-р В. Златарски", гр. София
14. Физиката в медицината
Вид на проекта: Обобщителен урок
Възрастова група: II гр.
Илиана Руменова Илиева, IX кл.
Мартин Росенов Станков, IX кл.
Мила Сергеева Мичева, IX кл.
Илияна Серафимова, ръководител, ЧЕГ "Проф. Д-р В. Златарски", гр. София
15. Пътуване във времето
Вид на проекта: Обобщителен урок
Възрастова група: II гр.
Камелия Иванова Атанасова, IX кл.
Мария Василева Стойчева, IX кл.
Кристиян Ивайлов Иванов, IX кл.
Илияна Серафимова, ръководител, ЧЕГ "Проф. Д-р В. Златарски", гр. София
16. Метеорологична станция
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Августина Венциславова Спасова, IX кл.
Десислава йорданова Павлевска, IX кл.
Кристина Петрова Гаврилова, IX кл.
Илияна Серафимова, ръководител, ЧЕГ "Проф. Д-р В. Златарски", гр. София
17. Домашна лаборатория
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Иван Боянов Стойнов, IX кл.
Наталия Юлианова Георгиева, IX кл.
Теа Христова Кусева, IX кл.
Илияна Серафимова, ръководител, ЧЕГ "Проф. Д-р В. Златарски", гр. София
18. Механични движения
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Василена Стоянова Атанасова, IX кл.
Илияна Серафимова, ръководител, ЧЕГ "Проф. Д-р В. Златарски", гр. София
19. Разходка в света на физиката
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Борислав Бориславов Славов, XI кл.
Галина Констонтинова Маркова, XI кл.
Константин Анатолиев Спасов, XI кл.
Павел Владимиров Халков, X кл.
Радина Любомирова Попова, XI кл.
Илияна Серафимова, ръководител, ЧЕГ "Проф. Д-р В. Златарски", гр. София
20. Приложение на физиката в двигателите с вътрешно горене
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Алпер Насуф Али, XI кл.
Велизар Димитров Димитров, XI кл.
Недялко Петров Желев, XI кл.
Велика Арнаудова, ръководител, ПМГ, гр. Хасково
21. Приложение на Закон за запазване на енергията
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Владимир Венциславов Владимиров, XII кл.
Мария Йосифова Стоянова, XII кл.
Емилия Петкова, ръководител, ПМГ "Св. Климент Охридски", гр. Монтана
22. Делене на урана. Ядрени реактори
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Петър Иванов Ръжгев, XI кл.
Светослав Валериев Шопов, XI кл.
Нина Францова, ръководител, 132 СОУ " Ваня Войнова", гр. София
23. Ток в електролити
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Александър Валентинов Филипов, X кл.
Георги Валентинов Кърджалийски, X кл.
Боряна Стефанова, ръководител, МГ "К. Величков", гр. Пазарджик
24. Електромагнитна индукция
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Габриела Мирославова Михова, Х кл.
Петър Стефанов Стефанов, Х кл.
Росица Конова, ръководител, СОУ "В. Левски", гр. Севлиево
25. Торнадо
Вид на проекта: Урок за допълнителни знания
Възрастова група: II гр.
Димитър Томов Томев, XI кл.
Петър Борисов Стойков, XI кл.
Росица Конова, ръководител, СОУ "В. Левски", гр. Севлиево
26. Скачени съдове
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: I гр.
Александър Недялков Конев, XI кл., ПМГ "Н. Попович", гр. Шумен
Исмет Ведат Ахмед, VII кл., ОУ "Хр. Ботев", с. Памукчи, общ. Нови пазар
Стефан Костадинов Стефанов, VII кл., ОУ "Хр. Ботев", с. Памукчи, общ. Нови пазар
Милена Дочева, ръководител, ОУ "Хр. Ботев", с. Памукчи, общ. Нови пазар
27. Глобалното затопляне - предизвикателство за човечеството
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Константин Цветанов Георгиев, VII кл.
Мирян Костадинов Костадинов, VIII кл.
Росица Конова, ръководител, СОУ "В. Левски", гр. Севлиево
28. Биоелектричество - електричеството при живите организми
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Невин Зиналова Юсуфова, X кл.
Росица Конова, ръководител, СОУ "В.Левски", гр. Севлиево
29. Електричен ток в метали
Вид на проекта: web-прилоложение
Възрастова група: II гр.
Красимир Георгиев Байлов, XII кл.
Боряна Стефанова, ръководител, СОУ "К. Величков", гр. Пазарджик
30. Електронно помагало по физика при изучаване на светлината
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Николай Михайлов Николов, XI кл.
Мартин Климентов Ангелов, XI кл.
Павлина Андреева, ръководител, ПМГ "Екзарх Антим I", гр. Видин
31. Кондензатори
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Виктория Николаева Василева, X кл.
Надежда Димитрова Николова, X кл.
Николай Стоянов Калейски, X кл.
Петя Костадинова, ръководител, МГ "Д-р П.Берон", гр.Варна
32. Ефект на Доплер
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Велина Рачева Петрова, X кл.
Радослав Вилиянов Габровски, X кл.
Цветомир Игорев Шавел, X кл.
Петя Костадинова, ръководител, ОДК, гр.Варна
33. Лазери и техните приложения
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Васил Божидаров Бонев, X кл.
Мирослав Бориславов Маринов, X кл.
Петя Костадинова, ръководител, МГ "Д-р П.Берон", гр.Варна
34. Природа на светлината
Вид на проекта: Обобщителен урок
Възрастова група: II гр.
Минчо Росенов Минчев, IX кл.
Светослав Росенов Хаджиев, X кл.
Тургут Аптула Хаджисаид, XI кл.
Катя Славова, ръководител, ПГС "Хр. Смирненски", гр. Кърджали
35. Звук. Свойствата на звука
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Ангел Нейчев Ангелов, X кл.
Иван Иванов Иванов, X кл.
Петър Христов Сърдъмов, X кл.
Росица Конова, ръководител, СОУ "В. Левски", гр.Севлиево
36. Движение и сили
Вид на проекта: Обобщителен урок
Възрастова група: II гр.
Никола Христов, ? кл.
Николета Георгиева, ? кл.
Костадин Георгиев, ? кл.
Виргиния Михайлова, ръководител, СОУ "Д-р П. Берон", гр. Свиленград
37. Светлина
Вид на проекта: Урок за задълбочаване на знанията
Възрастова група: II гр.
Мая Симеонова Венева, XII кл.
Нели Емилова Йосифова, XII кл.
Виолета Стоянова, ръководител, СОУ "Св. Климент Охридски", гр. Варна
38. Ток в полупроводници
Вид на проекта: Изследователски проект
Възрастова група: II гр.
Диана Емилова Йосифова, X кл.
Екатерина Светлозарова Ковачева, X кл.
Иван Пламенов Начков, X кл.
Петя Костадинова, ръководител, ОДК, гр. Варна
39. Видове лазери
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Александър Димитров Пенев, XII кл.
Юлиян Христов Левендов, XII кл.
Виолета Стоянова, ръководител, СОУ "Св. Климент Охридски", гр. Варна
40. Резонанс
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Иван Пламенов Начев, XI кл.
Йоана Димитрова Раева, XI кл.
инж. Майя Григорова, ръководител, ПГМ "Вл. Комаров", гр. Силистра
41. Българският принос във физиката, астрономията и техниката
Вид на проекта: Урок за допълнителни знания
Възрастова група: II гр.
Александър Николаев Николов, XI кл., ГПАЕ "Гео Милев"
Николай Цонев Дянков, X кл. , ГПАЕ "Гео Милев"
Росен Михайлов Янков, XI кл., ГПАЕ "Гео Милев"
Огняна Байкова, ръководител, ГПАЕ "Гео Милев", гр. Бургас
42. Реални уроци по физика
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Йордан Венциславов Стефанов, X кл.
Румен Андреев, ръководител, ПМГ "Д. Чинтулов", гр. Сливен
43. Лазери и тяхното приложение
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Даниел Владимиров Канчев, XII кл.
Боряна Стефанова, ръководител, МГ "К.Величков", гр. Пазарджик
44. Кулонова везна
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Александър Михайлов Дженков, X кл.
Елена Андонова Андонова,X кл.
Султанка Николова, ръководител, СОУ "Св. Кл. Охридски", гр.Елхово
45. Строеж на атома
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Гергана Георгиева Шипковенска, XI кл.
Антонина Христова, ръководител, I ЕГ, гр. Варна
46. Цунами
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Георги Цанков Дочев, XI кл.
Димитър Куртев Демирев, XI кл.
Добромир Тонев Колев, XI кл.
Ралица Каменова Райкова, XI кл.
Антонина Христова, ръководител, I ЕГ, гр. Варна
47. Източници на светлина и тяхното приложение
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Андрей Колев, XI кл.
Екатерина Пантелеева, XI кл.
Йордан Василев Мишев, XI кл.
Христо Константинов, XI кл.
Антонина Христова, ръководител, I ЕГ, гр. Варна
48. Мекровълните в съвременния свят
Вид на проекта: Изследователски уроци за нови знания
Възрастова група: II гр.
Боян Пламен Иванов, IX кл.
Георги Радославов Бонев, IX кл.
Ивайло Емилов Колчев, IX кл.
Елена Клисарска, ръководител, ПГ "Проф.д-р Асен Златаров", гр. Видин
49. Човекът срещу природата
Вид на проекта: Web-приложение
Възрастова група: II гр.
Симеон Крумов Николов, XII кл.
Боряна Стефанова, ръководител, МГ К. Величков", гр.Пазарджик
50. Сили
Вид на проекта: Компютърно приложение
Възрастова група: II гр.
Калоян Владимиров Генков, IХ кл.
Жаклин Антонова-Генкова, ръководител, НПМГ, гр. София
51. Използване на информационните и комуникационни технологии при изучаване на физика и астрономия в хуманитарните паралелки
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Волен Йорданов, ХII кл.
Ирина Станимирива Станоева, Х кл.
Камен Сергеев Илиев, Х кл.
Екатерина Илиева, ръководител, ГПЧЕ, гр. Плевен
52. Светлинни явления
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Богдан Сергеев Коев, ХI кл.
Милена Маринова, ръководител, ГПЧЕ, гр. Плевен
53. Ток в различни среди
Вид на проекта: Обобщителен урок
Възрастова група: II гр.
Георги Данаилов Данов, Х кл.
Горан Бойков Витански, Х кл.
Ивелин Анатолиев Недев, Х кл.
Надежда Вълева, ръководител, ГПЧЕ, гр. Плевен
54. Ток в газове 2007
Вид на проекта: Web-приложение
Възрастова група: II гр.
Симеон Крумов Николов, ХII кл.
Боряна Стефанова, ръководител, МГ К. Величков", гр.Пазарджик
55. Лабораторна работа "Прости механизми"
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Димчо Николаев Николов, VII кл.
Тошко Андреев Гълбачев, VII кл.
Петър Петров, ръководител, СОУ "Отец Паисий", гр. Кърджали
56. Законите на знаменития Кеплер
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Георги Анев Николов, X кл.
Христо Иванов Георгиев, X кл.
Иван Георгиев, ръководител, НПМГ, гр. София
57. Фотоефектът и неговото приложение
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Живко Петров Трифонов, X кл.
Ивац Пламенов Проданов, Х кл.
Йорданка Енева, ръководител, ПГИ "Д-р Ив. Богоров", гр. Варна
58. Природа на светлината
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Минчо Росенов, IX кл.
Светослав Хаджиев, Х кл.
Тургут Хаджисаид, ХI кл.
Катя Славова, ръководител, ПГС, гр. Кърджали
59. Атомно ядро. Ядрени реакции
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Огнян Олегов Маринов, XI кл.
Слави Руменов Каменов, ХI кл.
Адриана Василева, ръководител, СОУ "Виктор Юго", гр. софия

 

 
 
 
ГАЛЕРИЯ