12165  
   
  
 


 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

АРХИВ

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

logo2


 
 

ПРОЕКТИ
учебна 2008-2009 год.

 

 

За участие в Националната среща, представяне и награждаване се поканени екипите на проектите:

 
1. Светлинни явления
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Станислав Борисов Вълов, 11 кл.
Стоимен Иванов Стоименов, 11 кл.
Харалан Кирилов Добрев, 11 кл.
Боряна Стефанова, ръководител, МГ "К. Величков", гр. Пазарджик
6. В света на автоматизацията
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Петър Михайлов Петров, 7 кл., ОУ "Св. Кирил и Методий"
Диана Жекова, ръководител , Мултицентър при Център за работа с деца, гр. Силистра
8. Виртуална лаборатория по физика
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Иван Илиянов Попов, 6 кл.
Сашка Миланова, Ръководител, МГ „Д-р Петър Берон", гр. Варна*
18. Термоядрен синтез
Вид на проекта: Образователен филм
Възрастова група: IIгр.
Николай Деянов Дянков, 12кл.
Петя Костадинова, ръководител, МГ"Д-р П.Берон", гр. Варна
19. Равновесие на телата
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Александър Стефанов Козарев, 9кл.
Андриан Бориславов Маринов, 9кл.
Добромир Димитров Атанасов, 9кл.
Антонина Христова, ръководител, I ЕГ, гр. Варна
30.

Големият въпрос на ХХI век
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Анна Цветанова Миленкова, 11 кл.
Галина Стоянова Люцканова, 11 кл.
Павел Йорданов Михайлов, 11 кл.
Силвия Захариева, ръководител, МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна

РЕГИСТРИРАНИ ПРОЕКТИ

 
1. Светлинни явления
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Станислав Борисов Вълов, 11 кл.
Стоимен Иванов Стоименов, 11 кл.
Харалан Кирилов Добрев, 11 кл.
Боряна Стефанова, ръководител, МГ "К. Величков", гр. Пазарджик
2. Електричество
Вид на проекта: За нови знания
Възрастова група: II гр.
Георги Иванов Димитров, 9 кл., ПГИМ „Йордан Захариев"
Кирил Сашков Владимиров, 11 кл., ПМГ „Проф. Емануил Иванов"
Анелия Владимирова, ръководител, ПГИМ „Йордан Захариев"
Силвия Стойчева, ръководител, ПМГ „Проф. Емануил Иванов", гр. Кюстендил
3. Действие на силите
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Стилян Атанасов Стоянов, 6 кл., ОУ "Отец Паисий"
Диана Жекова, ръководител , Мултицентър при Център за работа с деца, гр. Силистра
4. Възобновяеми енергийни източници
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Аслихан Шенол Илияз, 10 кл.
Даниел Йорданов Върбев, 11 кл.
Евгени Маринов Ангелов, 11 кл.
Снежана Донева, ръководител ,ПМГ "Нанчо Попович",гр. Шумен
5. Производство, пренасяне, пестене и използване на електроенергията
Вид на проекта: Обобщителен урок
Възрастова група: I гр.
Миглена Христова Карчева, 7 кл.
Славея Иванова Кисова, 7 кл.
Монка Щерева, ръководител, ОУ "Христо Ботев" с.Маринка, общ.Бургас
6. В света на автоматизацията
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Петър Михайлов Петров, 7 кл., ОУ "Св. Кирил и Методий"
Диана Жекова, ръководител , Мултицентър при Център за работа с деца, гр. Силистра
7. Свободно падане на телата
Вид на проекта: За нови знания
Възрастова група: II гр.
Христина Николаева Бабанова, 9 кл., ПМГ "Св. Кл. Охридски"
Диана Жекова, ръководител , Мултицентър при Център за работа с деца, гр. Силистра
8. Виртуална лаборатория по физика
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Иван Илиянов Попов, 6 кл.
Сашка Миланова, Ръководител, МГ „Д-р Петър Берон", гр. Варна*
9. Трептения и вълни - практикум
Вид на проекта: илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Калоян Владимиров Генков, 11в клас, НПМГ „акад. Любомир Чакалов"
Жаклин Антонова-Генкова, ръководител, ЧЕГ „проф. д-р В. Златарски", гр. София*
10. Триенето - полезно или вредно?
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Теодора Александрова Ганчева, 6 кл.
Хилда Светославова Кръстева, 6 кл.
Атанас Красимиров Ковачев, 6 кл.
Виолета Стоянова, ръководител, СОУ"Св. Кл. Охридски" гр.Варна
11. Приложение на светодиод в електрическа верига
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Даниел Чавдаров Николов, 6 кл.
Виолета Стоянова, ръководител, СОУ"Св. Кл. Охридски" гр.Варна
12. Градивни частици на веществата
Вид на проекта: Илюстративен, урок за нови знания
Възрастова група: I гр.
Иван Иванов Илиев, 6 кл.
Мартин Пламенов Иванов, 6 кл.
Мартин Пламенов Параскевов, 6 кл
Виолета Стоянова, ръководител, СОУ"Св. Кл. Охридски" гр.Варна
13. Магнитно поле
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Денко Валентинов Иванов, 11 кл.
Лилия Николаева Георгиева, 11 кл.
Николай Валериев Сурдов, 11 кл.
Диана Василева, ръководител, СОУ "Елин Пелин", гр. Варна
14. Постоянен електричен ток
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Георги Бойков Петков, 10 кл.
Георги Маргаритов Найденов, 10 кл.
Петко Ивелинов Илиев, 10 кл.
Диана Василева, ръководител, СОУ "Елин Пелин", гр. Варна
15. Българите в CERN
Вид на проекта: Изследователски проект
Възрастова група: II гр.
Деан Радков Цонев, 10 кл.
Иван Росенов Дамянов, 10 кл.
Надя Детелинова Йорданова, 10 кл.
Диана Василева, ръководител, СОУ "Елин Пелин", гр. Варна
16. Справочник по физика
Вид на проекта: илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Борислава Александрова Дамянова, 8 кл., НУИ "Добри Христов", гр Варна
Галина Дамянова, ръководител, гр. Мездра
17. Механични вълни
Вид на проекта: Рлюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Пламенка Искренова Исаева, 9 кл.
Галина Дамянова, ръководител, СОУ "Иван Вазов", гр. Мездра
18. Термоядрен синтез
Вид на проекта: Образователен филм
Възрастова група: IIгр.
Николай Деянов Дянков, 12кл.
Петя Костадинова, ръководител, МГ"Д-р П.Берон", гр. Варна
19. Равновесие на телата
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Александър Стефанов Козарев, 9кл.
Андриан Бориславов Маринов, 9кл.
Добромир Димитров Атанасов, 9кл.
Антонина Христова, ръководител, I ЕГ, гр. Варна
20. Физиката - експериментална наука
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Жельо Николаев Василев, 12 кл.
Иван Пламенов Иванов, 12 кл.
Христо Георгиев Чепилски, 9 кл.
Огняна Байкова, ръководител, ГПАЕ "Гео Милев", гр. Бургас
21. I-Phone
Вид на проекта: За нови знания
Възрастова група: II гр.
Марий Николаев Васков, 9 кл.
Мая Тодорова Минчева, 9 кл.
Стивън Владислав Милев, 9 кл.
Цеца Цолова, ръководител, ПГ по КСТ, гр. Правец
22. Динамика
Вид на проекта: За нови знания
Възрастова група: II гр.
Иван Петров Кондев, 9 кл.
Станимир ХристовМирчев, 9 кл.
Цветелина Валериева Николова, 9 кл.
Цеца Цолова, ръководител, ПГ по КСТ, гр. Правец
23. Физични явления и величини
Вид на проекта: обобщителен урок
Възрастова група: I гр.
Павел Петров Точев, 6 кл., ОУ "Отец Паисий"
Диана Жекова, ръководител, Мултицентър при ЦРД, гр. Силистра
24. Мистерии във физиката
Вид на проекта: Изследователски проект
Мирослава Веселинова Димитрова, 9 кл.
Благовест Георгиев Тренчев, 11 кл.
Възрастова група: II гр.
Силвия Захариева, ръководител, МГ „Д-р Петър Берон", гр. Варна
25. Кинематиката през мойте очи
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Виктория Пламенова Параскевова, 10 кл.
Симеон Мартинов Петров, 10 кл.
Тодор Радев Радев, 10 кл.
Ралица Ранцова, ръководител, 133 СОУ "А. С. Пушкин", гр. София
26. Съвременни технологии и алтернативни източници за производство на електроенергия
Вид на проекта: За нови знания
Възрастова група: II гр.
Вероника Стоянова Нешева, 12 кл.
Ралица Ранцова, ръководител, 133 СОУ "А. С. Пушкин", гр. София
27. Движение на тяло, хвърлено под ъгъл спрямо хоризонта
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Георги Иванов Манолов, 11 кл.
Николай Таквор Гарабедян, 11 кл.
Костадина Кацарова, ръководител, ЕГ „Пловдив", гр. Пловдив
28. Церн - голямата наука на много малките неща
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Деница Тодорова Пенушева, 10 кл.
Евгени Христов Андреев, 10 кл.
Иван Деянов Дянков, 10 кл.
Катерина Христова Христова, 10 кл.
Виолета Стоянова, ръководител, СОУ "Св. Кл. Охридски", гр.Варна
29. Оптични явления в природата
Вид на проекта: обобщителен урок
Възрастова група: II гр.
Александра Александровa Георгиева, 11 кл.
Мария Желязкова Желева, 11 кл.
Диана Кацарова, ръководител, EГ"Пловдив", гр. Пловдив
30. Големият въпрос на ХХI век
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Анна Цветанова Миленкова, 11 кл.
Галина Стоянова Люцканова, 11 кл.
Павел Йорданов Михайлов, 11 кл.
Силвия Захариева, ръководител, МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна
   
 
 
ГАЛЕРИЯ